Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Auteurathon Arnold/Deren Lupino/Wishman (WIP #2)

1912

Doris Wishman föds den första juni i New York City. Hennes föräldrar är judiska invandrare från Ukraina. Hennes pappa säljer hö och spannmål. Hennes mamma dör någon gång under hennes barndom.

1917

Maya Deren föds i Kiev, 29 april 1917 i en judisk familj; hennes far, Solomon Derenkowsky, är psykolog. På grund av antisemitiska upplopp kommer de att fly till New York.

1918

Ida Lupino föds i södra London 4 februari 1918. Hon är dotter till Connie O’Shea och Stanley Lupino, en anrik skådespelarfamilj. Hon kan framföra Shakespearepjäser vid tio års ålder, men drömmer om att bli författare. Hon kommer att, för att blidka sin far, välja en skådespelarväg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *