Mediala resonemang (del 1)

Två saker förmodas inom det journalistiska området. För det första, att journalister inte bara förmedlar information om händelser, de sysslar med narrativer; de gör om verkliga händelser till litterära ”berättelser”, och de berättas för oss genom samma principer som alla andra berättelser; mycket information väljs bort, medan en specifik, sammanhållen

Läs

Musikresan 2021#46: I hjärtat av november

Eller möjligen i skuggan av Adele. Till och med en kulturkonservativ och rockreaktionär filur som jag själv måste konstatera att ett nytt album av Adele skapar något av en sonisk krater. Eller kanske är det just klassicisten i mig som uppskattar det. När man vadar sig igenom 2020-talets strömmar av

Läs

Brott, straff och pacifismen som förlorat (Murder in the First, 1995)

Som en grumlad källa och en förgiftad brunn är en rättfärdig som ger efter för en gudlös / Ordspråksboken 25:26 Jag har alltid känt att rättegångsdramat är lika mycket en amerikansk genrestapel som västernfilmen. Strukturerna är till och med ganska lika. Istället för den ensamma huvudgatan finns rättssalen. Istället för

Läs