Musikresan 2021#48: Det är bara snön som faller

Jo du Rönnblom, det är visst snön som faller. I alla fall denna adventshelg. Det är kallt ute i stugorna, det ska tomtarna veta. Särskilt när man med särdeles dålig timing står mellan värmesystem och man råkar bo i södern. Här får hushållet glatt punga ut med fyrsiffriga belopp i

Läs

Mediala resonemang (del 1)

Två saker förmodas inom det journalistiska området. För det första, att journalister inte bara förmedlar information om händelser, de sysslar med narrativer; de gör om verkliga händelser till litterära ”berättelser”, och de berättas för oss genom samma principer som alla andra berättelser; mycket information väljs bort, medan en specifik, sammanhållen

Läs

Brott, straff och pacifismen som förlorat (Murder in the First, 1995)

Som en grumlad källa och en förgiftad brunn är en rättfärdig som ger efter för en gudlös / Ordspråksboken 25:26 Jag har alltid känt att rättegångsdramat är lika mycket en amerikansk genrestapel som västernfilmen. Strukturerna är till och med ganska lika. Istället för den ensamma huvudgatan finns rättssalen. Istället för

Läs
View More