Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Your Sister’s Sister

Regi: Lynn Shelton   Mumblecore, ett begrepp som uppstått inom amerikansk film de senaste tio åren, är ett begrepp jag brukar undvika att använda. Detta eftersom jag ogillar att märka filmer med olika epitet, istället för att förklara hur de är. Detta också för att jag  inte har respekt för genrer och är motståndare till […]

Fortsätt läsa