dagböcker, kritik, nattböcker

Måndag 22/8 2022


Ju längre bort från en händelse vi kommer
desto mer rötter får tanken att den var oundviklig.

Men ingenting hade behövt bli som det blev.

Första världskriget, andra världskriget.
Till exempel.
De hade kunnat undvikas.