Essäer

Screen Oddity – David Bowie på film

tm

Jag (Fredrik Fyhr) har på FLM skrivit en text om David Bowies intressanta men otillfredsställande filmkarriär.