Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Treaktstruktur

3a

BÖRJAN – Karaktärer introduceras, likaså deras mål, berättelsens första händelser leder till en intrig där något dramatiskt händer kring – MITTEN – som vänder upp och ner på mycket av det som introducerats i början – ett utrymme för karaktärsfördjupning finns nu, innan en ny problemlösning uppdagas, vilket leder till en dramatisk upptrappning mot SLUTET där allt klaras upp i en final, samt en och annan trivsam epilog.

Det mest basic av the basics. Följer en film denna struktur utan överraskningar så är den inte originell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *