3-4, Bio

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron