★★★½, 2010-tal, 2011, 3-4, arthouse, drama

Nader och Simin – En separation