★★★½, 2010, 2010-tal, 3-4, arthouse, drama

Till och med regnet