★½, 1977, 70-tal, drama

💿 Den sista helgen (1977)