Musikresan 2022#08 – Force Majeure

Framtiden har anlänt, den så kallade nya världsordningen. Den är bekant. Den nya tiden påminner om det förflutna. Eller rättare sagt så känns det som om avståndet mellan nu och då inte är något avstånd. Vi är kvar i samma berättelse. När muren föll blev en annan mur kvar. En osynlig mur. När modemen började spraka i telefonlurarna var det ljudet av nya tunnlar som byggdes; nya medvetanden. I ett nytt medvetande finns en ny världsbild. Upplysningen, som ändå aldrig blev den succé man hoppats på, är in och utvecklad. Vi har börjat använda vår fantasi. Polära krafter hugger tillbaka. Och i denna stora osäkerhet spelar de gamla gudarna sina gamla spel. Krig och fred, brott och straff; ryska fraser. En mer sällan hörd, men lika dragen i vår märg: Pengar och blod. Det andra är en konsekvens av det första. De rika i väst är lika ointresserade av krig eller fred som de rika i öst. De har haft årtionden på sig att motbevisa det.

Frågan om vad som faktiskt är information och desinformation är dragen till sin spets. Den viktigare frågan handlar om hur man överhuvudtaget ska definiera världen. Ska man definiera den genom att binda sig till hemmalag och ideologiska narrativer eller ska man definiera den naket, genom information och konstateranden, utan säkerheten i förutsättningen att det finns ett ”vi” där själva perspektivet börjar. En definition av världen där man kan ställa många frågor och ha få svar. Det är inte svårt att se, utifrån kulturkrig och teknisk framfart, att människan tvingas till den senare definitionen en masse medan de gamla drakarna förtvivlat ropar efter en pöbel att bilda. Men den nya världsordningen, om det är vad den ska kallas, har varit allrådande länge. Och den handlar inte bara om nygamla järnridåer. Den handlar om varje enskild människas behov av självständighet. Varje individs rätt till en kollektiv värld men också en egen värld; en uppfattning som binder oss samman men också ger oss individuell trygghet. Detta är det nya gränsområde som all nationalism – där Putins är det mest fruktansvärda exemplet – instinktivt hugger mot. Men det är också det gränsområde som den etablerade ordningen försöker stävja och tämja. Det ska heta nu, som vanligt, att var och en måste välja sida. Att vi ska stå enade. Men också de formuleringarna tillhör en gammal värld. Sanningen är att alla redan är enade. Frågan är varför vi tillåter oss själva att slåss.

Det är en fråga som alla borde söka ett svar på. Världen är inte en mystisk saga som bara kan bli upplyst i media. Det finns facit. Det finns omständigheter, inte bara tillfälligheter. Allting som sker är en konsekvens av något annat. Jag vägrar leva i en värld som bara kan definieras genom att peka på andra, vare sig man pekar uppåt eller neråt och åt öst eller åt väst. De flesta rationella människor vet att ondska och godhet är mytologiska och religiösa termer. Av samma anledning är det omoget att definiera hjältar och skurkar i en värld som hela tiden definieras av makt och de rikas intressen. En vettvilling är fortfarande en vettvilling. En invasion är fortfarande en invasion. En krig är ett krig. Nationalism är nationalism. Galenskap galenskap. Den kan vara kulturellt, religiöst, politiskt eller institutionellt betingad. Eller bara helt individuell, bunden till en människas ödesdigra val. Men jag tänker inte peka på de här sakerna och låtsas som att de sakerna egentligen inte är en del av den här världen jag lever i. Det naturliga är att söka svar på hur det kan komma sig att detta sker. Om vi inte kan rannsaka oss själva, fråga oss hur vi hamnat i situationen vi hamnat i, så har vi heller ingen anledning att förfasa oss över något krig. Då vet vi ju: ”Det var hans fel.” Ja men då så. Då är det ju inga konstigheter. Ingenting oväntat har hänt och vi har inget att lära oss. Det blir same procedure as last century.

Men, det är klart, när barn pekar på varandra och säger ”det var han som började!” förväntar vi oss att som vuxna människor ha en mer komplex bild av världen. Vi förväntar det av oss själva att arbeta för fred. Men vi ställer inte detta krav på våra egna ledare, vår egen världsordning. Vi accepterar att leva på ena sidan av ett stort mynt. Vi accepterarar, således, ett oändligt krig, ett som när intressena hos de som äger mest och påverkas minst. Vi vevar med knippet som pryglar oss. Vi hejar på vår egen undergång. Vi arbetar inte på att dra våra tankemönster åt ett annat håll.

Ändå är jag övertygad om vad jag hört här och var: Att många upplever ett paradoxalt hopp, ett kusligt lugn.

Gramscis ord återvänder hela tiden. Vi må bära intellektuell pessimism och spirituell optimism. Förvänta oss det värsta. Sträva efter det bästa.

Vår berättelse fortsätter.


202208: Force Majeure

 1. Endless Dive – La Ciguë
 2. Michael Idehall – And Evil Come
 3. Veonity – Elements of Power
 4. Lionville – The World is on Fire
 5. Scorpions – Peacemaker
 6. Eight Bells – Torpid Dreamer
 7. Elles Bailey – Cheats and Liars
 8. Kalle Wallner & Blind Ego – SIX
 9. Deserta – Far From Over
 10. Big K.R.I.T – Earth
 11. Fröken Elvis – Svanars dans
 12. Trupa Trupa – Uniforms
 13. The Left Banke – Airborne
 14. HammerFall – Hammer of Dawn
 15. Andy and the rockets – Ghost in this Town
 16. Matchess – Almost Gone
 17. Robert Glasper feat. Amir Sulaiman – In Tune
 18. Gang of Youths – the kingdom is within you
 19. Buzzard Buzzard Buzzard – Yourself
 20. Debit – 5th Day
 21. Keeley Forsyth – Fires
 22. Orsak:Oslo – 065 Vemod
 23. Dashboard Confessional – Me and Mine
 24. Lavender Country – All Disillusions Behind
 25. Tim Bowness & Giancarlo Erra – New Memories of Machines
 26. Roedelius & Tim Story – Crisscrossing
 27. Sound of Smoke – Human Salvation
 28. Grand Harvest – No Paler a Horse
 29. Age of Dystopia – Treacherous Rats
 30. Brighter Death Now – Sex Crazy America
 31. Carmen Villain – Liminal Space
 32. WiFiGawd – God of War
 33. EARTHGANG – AMERICAN HORROR STORY
 34. King Hannah – Foolius Caesar
 35. Amorphis feat. Petronella Nettermalm – My Name Is Night
 36. Carson McHone – End of the World
 37. Eric Palmqwist – Värmen
 38. RIP Swirl – Strangers
 39. Charlie Gabriel & Preservation Hall Jazz Band – The Darker It Gets
 40. Blood Incantation – Io: First Movement
 41. Central Cee – Straight Back to It
 42. Swamp Dogg – Full-Time Woman
 43. Huerco S & SIR E.U – Plonk IX
 44. Conway the Machine – So Much More
 45. Oliver Tree – Get Well Soon
 46. SASAMI – Tried To Understand
 47. Orville Peck – Any Turn
 48. CMAT – Every Bottle (Is My Boyfriend)
 49. caroline – zilch
 50. Prins Thomas – Film 001 (Slapp Finale)
 51. Gábor Lázár – Boundary Object VIII
 52. TAEYEON – Ending Credits
 53. Avril Lavigne – Kiss Me Like The World Is Ending
 54. Superchunk – Refracting
 55. Kristofer Greczula – Live and Let Live
 56. STAYC – BUTTERFLY
 57. ADULT. – Fools (We Are…)
 58. Binker and Moses & Max Luthert – After The Machine Settles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *