Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Zemlya

zemlya

mini4star 1930 SOVJET 75 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Aleksandr Dovzhenko. S: Stepan Shkurat, Semyon Svashenko, Yuliya Solntseva, Yelena Maksimova, Nikolai Nademsky, Ivan Franko, Pyotr Masokha, Vladmiri Mikhaylov, Pavel Petrik, P. Umanets, Ye. Bondina, Luka Lyashenko.

Sista delen i Dovzhenkos ”Ukraina-trilogi” är ett mästerverk som trotsar tankens möjligheter – inramat i vansinnigt vackert foto skildras hur bönder plågas av kulak-markägare och måste anpassa sig när traktorn kommer till markerna. Samtidigt är det en berättelse som i ett mycket vidare perspektiv handlar om förändring, tidens gång, människans dödlighet och kärlek bortom all tid och rum – detta är filmen för dig som vill ha livet symboliserat i vackra regnfall och äppelträd – och även om filmen gjordes som sovjetisk propaganda blev många politruker mycket missnöjda när det begav sig; Dovzhenkos film är briljant tveeggad (vi får aldrig se det där kommunistiska flygplanet, till exempel) och den har transcenderat sin historia till att bli ett av få verkliga filmpoem. 5/5. 10/10. 2016.

försökigen