Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Vingarne

v16

mini25star 1916 SVERIGE 69 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Mauritz Stiller. S: Egil Eide, Lars Hansson, Lili Bech, Albin Lavén, Bertil Junggren, Julius Hälsig, Alfred Lundberg, Thure Holm.

Filmversion av Herman Bangs roman ”Mikaël” med en meta-ramberättelse där Stiller själv letar efter begåvningar till filmen – huvudrollsinnehavaren Eide får sedan gå på bio och se sig själv, varpå melodramen påverkar hans eget liv. Länge var denna kuriositet förlorad, men en version med den centrala intrigen hittades i Norge 1987 – ramberättelsen ersatt med stillbilder. Helheten är svår att få grepp om, men dåtidens kritiker hade nog fel när de tokhyllade det totalt ordinära dramat och rynkade på näsan åt det verkligt kreativa greppet att ”bryta mot fiktionens illusion” (vilket rentav kallades ”smaklöst”!). Carl Theodor Dreyer gjorde senare den lysande Mikael, efter samma roman. 3/5 6/10.

försökigen