Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Välkommen, Mr. Chance

Being There. 1979 USA 130 min. färg/35mm/1.85:1. R: Hal Ashby. S: Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas, Jack Warden, Richard Dysart, Richard Basehart, Ruth Attaway, David Clennon, Fran Brill, Denise DuBarry, Alice Hirson, Jerome Hellman, John Harkins, James Noble, Mitch Kreindel, Oteil Burbridge, Richard Venture, Sam Weisman, Elya Baskin.

Sellers spelar trädgårdsmästare som kommer ut i världen, med TV som enda referens, efter att hans arbetsgivare sedan många år dör. Detta ska vara upptakten till en satir i Dostojevskijs ”Idioten”-anda där huvudpersonen är en helig dåre för det begynnande 80-talet då hans naiva okunnighet blir ett mediefenomen. Idén är bra men berättandet är hemskt klumpigt och filmen är överlag irriterande osannolik och ogenomtänkt. Intrigen ska vara belysande men består bara av en serie otroliga sammanträffanden som utspelar sig i ett alternativt universum där alla människor är extremt ouppmärksamma – vad är poängen med att skärskåda verkligheten genom att göra den till en fantasi? Att Sellers gör sin rollfigur till ännu en perfekt stereotyp, omöjlig att ta på allvar, gör inte saken bättre. En av få genuint överskattade filmer. Se även filmåret 1979. 2015, 2018, 2024.