The Magnetic Monster

mini25star 1953 USA 76 min. sv/35mm/1.37:1. R: Curt Siodmak, Herbert L. Strock (okrediterad). S: Richard Carlson, King Donovan, Jean Byron, Harry Ellerbe, Leo Britt, Leonard Mudie, Byron Foulger, Michael Fox, John Zaremba, Lee Phelps, Watson Downs, Roy Engel, Frank Gerstle, John Vosper, John Dodsworth.

Sci fi-skräck i typiskt neurotisk 50-talsstil. Carlson är särskild forskare inriktad på radioaktiv magnetism som måste rädda världen undan ett stort ingenting som suger åt sig allt som är och hotar utplåna världen. En förbluffande självklar lågdbudgetlösning av b-filmsmaestron Siodmak – se upp för ingentinget! Gott om pseudovetenskap och Eisenhower-ambivalens. 3/5 6/10. 2020.

försökigen