Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

The Bugs Bunny/Road Runner Movie

1979 USA 98 min. färg/35mm/1.37:1. R: Chuck Jones, Phil Monroe, Maurice Noble. Röster: Mel Blanc, Arthur Q. Bryan, Paul Julian, Nicolai Shutorev.

En mängd animerade Looney Tunes-kortfilmer presenterade av Snurre Sprätt i ett slott. Talar för sig självt; blir rätt långdragen. 2016, 2024.