Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Terror Train

mini25star 1980 KANADA/USA 97 min. färg/35mm/1.85:1. R: Roger Spottiswoode. S: Ben Johnson, Jamie Lee Curtis, Hart Bochner, David Copperfield, Derek McKinnon, Sandee Currie, Timothy Webber, Anthony Sherwood, Howard Busgang, Steve Michaels, Greg Swanson, Vanity, Joy Boushel, Victor Knight, Donald Lamoreux.

Läkarstudenter planerar en maskeradfest ombord ett tåg, men alla är intet ont anade om  att mordet de tidigt bevittnar inte var något ”spex” – istället har de en hämndlysten mördare ombord, varpå saker går som de brukar. En av flertalet underskattade kanadensiska slashers – underdriven, långsam, tätt stämningsfull, en slow burner för de som gillar genren; bara det tråkiga slutet drar ner den. 3/5 6/10. 2010.

försökigen