Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Tarzan och kvinnan från havet

aeta

mini2star Tarzan and the Mermaids 1948 USA 68 min. sv/35mm/1.37:1. R: Robert Florey. S: Johnny Weissmuller, Brenda Joyce, George Zucco, Andrea Palma, Fernando Wagner, Edward Ashley, John Laurenz, Gustavo Rojo, Matthew Boulton, Linda Christian.

Weissmullers sista Tarzan-film är en lite mer ordentligt gjord film i serien (om man jämför med de omedelbara föregångarna), och har en lustig tramsintrig om en kult som dyrkar en falsk gud. Inget nytt under leopardkalsongen, och inte mycket händer egentligen, men filmen har åtminstone en känsla av takt och lite energi i berättandet. 2/5. 5/10. 2016.

försökigen