Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Skuggornas armé

L’Armée des oumbres. 1969 FRANKRIKE/ITALIEN 145 min. färg/35mm/1.85:1. R: Jean-Pierre Melville. S: Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret, Claude Mann, Paul Crauchet, Christian Barbier, Alain Dekok, Alain Libolt, Jean-Marie Robain, Albert Michel, Georges Sellier, Marco Perrin, Hubert de Lapparent, Jeanne Pérez, Alain Mottet, Denis Sadier, Serge Reggiani, Colin Mann.

Fantastisk filmatisering av Joseph Kessels delvis självbiografiska roman om den franska motståndsrörelsen under andra världskriget. Ventura har huvudrollen som agent som bland annat utstått tortyr som nazisternas krigsfånge och som måste leva varje dag genom ett tätt filter av paranoia och livsfara – Melvilles sakliga gestaltning av rörelsen, medlemmarnas påtagliga vanlighet och sättet vi aldrig stannar för länge i ovidkomligheter är saker som gör denna film superb. 2014, 2024.