Scherben

mini35star 1921 TYSKLAND 61 min. sv/35mm/1.33:1. R: Lupu Pick. Werner Kruass, Edith Posca, Hermine Straßmann-Witt, Paul Otto.

Deprimerande, extremt koncentrerad melodram som utspelar sig ute i en fattig, vintrig landsbygd där det bor en sinnesförvirrad man vars uppdrag det är att kontrollera järnvägen – mycket dunkla konflikter uppstår när en inspektör anländer, som måste bo med mannen och hans familj, som består av en hunsad fru och en dotter som har ”otur” i kärlek. Denna film är känd som det första tyska kammerspiel-dramat (genren som ligger till grunden för vår tids såpoperor) men är minst lika spöklik och mystisk som erans expressionistiska verk (som kammarspelen ibland ses som en reaktion mot). Nästan helt berättad utan titelkort, djupt intuitiv och psykologisk, med knivskarpt precis regi och Krauss, som är magnifik i den kusliga huvudrollen. 4/5 8/10. 2018.

försökigen