Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Rebell i bojor

Cool Hand Luke. 1967 USA 127 min. färg/35mm/1.85:1. R: Stuart Rosenberg. S: Paul Newman, George Kennedy, Luke Askew, Morgan Woodward, Harry Dean Stanton, Dennis Hopper, Lou Antonio, Robert Drivas, Strother Martin, Jo Van Fleet, Clifton James, Marc Cavell, Richard Davalos, Robert Donner, J.D. Cannon, Joe Don Baker, James Gammon, Chuck Hicks, Rance Howard, James Jeter, Joy Harmon, Anthony Zerbe, Warren Finnerty, John McLiam, Wayne Rogers, Charles Tyner, Ralph Waite, Buck Kartalian.

Newman gör ett femstjärnigt framträdande i en i övrigt lätt överskattad historia, en sorts postmodern nyversion av Jag är en förrymd kedjefånge om en envis oduglig som inte kan göra något rätt annat än att jävlas med auktoriteter. Blir antihjälte på kåken, uthärdar isoleringscell, ger aldrig upp, kan aldrig besegras i själ och hjärta… och så vidare. Välgjord och generellt engagerande, men storyn är rätt kalkylerad och filmen är så centrerad kring Newmans skådespeleri att man aldrig riktigt tillåts intressera sig för rollfiguren eller dramat. Engligt många en klassiker, dock. 2017, 2024.