Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Jag är en förrymd kedjefånge

I Am a Fugitive from a Chain Gang. 1932 USA 92 min. sv/35mm/1.37:1. R: Mervyn LeRoy. S: Paul Muni, Glenda Farrell, Helen Vinson, Noel Francis, Preston Foster, Allen Jenkins, Berton Churchill, Edward Ellis, David Landau, Hale Hamilton, Sally Blane, Louise Carter, Everett Brown, Willard Robertson, Robert McWade, Robert Warwick, William Le Maire. Okrediterade: Charles Middleton, Dennis O’Keefe, Wallis Clark, Erville Alderson, Irving Bacon, Reginald Barlow, James Bell, Frederick Burton, A.S. Byron, Charles McAvoy, Eddy Chandler, G. Pat Collins, George Cooper, Jack Curtis, Harry Woods, John Marston, Douglass Dumbrille, J. Frank Glendon, Lee Shumway, Lew Kelly, Jack La Rue, Edward LeSaint, Walter Long, Jack Low.

Stark och elegant klassiker om dysfunktionaliteten i det amerikanska rättssystemet och dess skyddsnätslösa företagsstyre. Muni kommer hem från första världskriget och avsäger sig ett fabriksjobb med en dröm om att bli ingenjör – i depressionserans USA möter han emellertid bara fattigdom, vilket leder till att han döms orättfärdigt och lider som kedjefånge i ett skoningslöst straffläger. Och det är bara början av den här direkt episka berättelsen som snärjer ett lysande retoriskt nät kring sin argumentation om den amerikanska drömmens verklighet. Samtidigt är det en klassisk sedelärande berättelse och en populistisk dänga som fortfarande svider och går under huden på rätt ställen, inte minst på grund av en estetisk elegans som är tämligen ovanlig för Hollywoodfilmer från det tidiga 30-talet. 2023.