Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Rabid

mini2star 1977 KANADA 91 min. färg/35mm/1.85:1. R: David Cronenberg. S: Marilyn Chambers, Frank Moore, Joe Silver, Howard Ryshpan, Patricia Gage, Susan Roman, Roger Periard, Lynne Deragon, Terry Schonblum, Victor Désy, Julie Anna, Gary McKeehan, Terence G. Ross, Miguel Fernandes, Robert O’Ree.

Chambers – porrstjärnan från Motorsågsmassakern – råkar ut för en motorcykelolycka, blir offer för ”experimentell plastikoperation” varpå hon börjar sukta mänskligt kött; detta leder sent omsider till en epidemi. Med betoning på ”sent”. Ganska tunn och väldigt utdragen rysare, även om Cronenberg är tidigt ute med att identifiera sin fixering vid kroppen och det groteska. 2/5 5/10. 2017.

försökigen