Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Prästmans dagbok

mini35star Journal d’un curé de campagne. 1951 FRANKRIKE 115 min. sv/35mm/1.37:1. R: Robert Bresson. S: Claude Laydu, Jean Riveyre, Adrien Borel, Rachel Bérendt, Nicole Maurey, Nicole Ladmiral, Martine Lemaire, Antoine Balpêtré, Jean Danet, Gaston Séverin, Yvette Etiévant, Bernard Hubrenne, Léon Arvel, Martial Morange, Gilberte Terbois.

Bressons omhuldade filmatisering av Georges Bernanos’ roman med samma namn är så trogen förlagan att den praktiskt taget fungerar som en levande illustration. Oförglömligt förtvivlade Laydu spelar ung, deppig präst som kommer till en liten by där det visar sig att han är ovälkommen; han skriver ner sina tankar och känslor i en dagbok medan glädjelösa dagar kommer och går och han själv mår allt sämre. Denna fascinerande film är precis så kul som den låter, men trots filmens patetik finns en säregen skönhet i filmen. Bresson lyckades här, innan hans stil blev ännu mer radikalt minimalistisk, hitta förtrollande kontraster mellan det enkla och det drabbande – i det sparsmakade utförandet finns en lågeffektiv spänning som växer sig starkare, besjälar de grå miljöerna och ger ett otroligt fokus till berättelsen. 4/5 8/10. 2019.

försökigen