Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Ossos

mini35star 1997 PORTUGAL/FRANKRIKE/DANMARK 94 min. färg/35mm/1.66:1. R: Pedro Costa. S: Vanda Duarte, Nuno Vaz, Mariya Lipkina, Isabel Ruth, Ines de Medeiros, Miguel Sermão, Berta Susana Teixeira, Clotilde Montron, Zita Duarte, Beatriz Lopez, Luísa Carvalho, Ana Marta, Carolina Eira, Ricky Tavares, Anna Carvalho.

Costas första film i det fattiga slumområdet Fontainhas och hans första steg mot ett kompromisslöst, konstnärligt uttryck. En oansvarig ung man försöker ta hand om en bebis som han ”fått” av den självmordsbenägna unga modern. Mer än en handling passerar händelser förbi i denna långsamma och extremt ambiensrika film, som mest av allt fungerar som en extra dynamisk, dokumentär skildring; själva platsen Fontainhas, med alla dess invånare och ljud och oljud, är den ständiga och centrala närvaron i denna film, som kräver att man överger västerländska föreställningar om story och politik. Denna film är ute efter en sanning och en upplevelse i första hand, och då framstår den fortfarande som rätt rå i visionen om man jämför med uppföljarna In Vanda’s Room och Colossal Youth4/5 8/10. 2021.

försökigen