Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Ordet

mini4star 1955 DANMARK 126 min. sv/35mm/1.37:1. R: Carl Theodor Dreyer. S: Henrik Malberg, Birgitte Federspiel, Preben Lerdorff Rye, Emil Hass Christensen, Cay Kristiansen, Ejner Federspiel, Ann Elisabeth Groth, Sylvia Eckhausen, Gerda Nielsen, Ove Rud, Hanne Agesen, Susanne Rud, Henry Skjær, Edith Trane.

Tillsammans med En kvinnas martyrium Dreyers mest berömda mästerverk, en perfekt och extremt avskalad filmatisering av Kaj Munks pjäs där en kristen patriark ute på landsbygden brottas med sin tro när hans ena son är “galen” och tror han är Jesus, den andra förlorat tron, den tredje vill gifta sig med flicka vars skräddarfar har en mycket striktare tro och förbjuder giftermålet; allt kulminerar med en på sätt och vis absurd men magisk, fascinerande gammaltestamentlig final. Alla Dreyers kännetecken sammanställdes redan tio år tidigare i mästerverket Vredens dag men denna tar steget längre och går över gränsen till det kryptiskt personliga och djärvt konstnärligt oförutsägbara. Trots den otroliga enkelheten – Dreyer filmar det praktiskt taget som en stumfilm med ljud och man skulle kunna tro att den var åtminstone från 30-talet – är filmen outgrundligt fascinerande på sättet den ställer karaktärerna mot varandra i det långsamma, hypnotiska händelseförloppet. Extremt sublimt foto och utomordentligt skådespeleri i varenda roll. Detta var Dreyers första film på tio år och det dröjde återigen nästan lika lång tid innan Gertrud, som kom att bli hans sista. 5/5 10/10. 2014.

försökigen