Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

No Home Movie

DOKUMENTÄR 2015 BELGIEN/FRANKRIKE 115 min. färg/HDCAM/1.85:1. R: Chantal Akerman.

Fascinerande och förödande film där Akerman med sin ivriga videokamera dokumenterar en serie vistelser med sin mor – en Auschwitz-överlevare som hade en enorm prägel på hennes liv och verk; mötena sker både fysiskt och via Skype, och filmen består av deras samtal om deras familjs historia, samtal som i sig belyser en värld av komplexa frågor om alltifrån politik till de komplicerade privata angelägenheter som rör människors svårighet att kommunicera (sammanvävt med samtalen finns längre sviter som visar moderns lägenhet, samt miljöer filmade i Israel). Modern dog under inspelningen av filmen, och hennes hälsa blir allt sämre ju längre filmen pågår, och Akermans obstinata avståndstagande från händelserna gör filmen mer och mer ångestfull, innan en kort och rämnande slutnot. Den redan tragiska filmen kom att bli ännu tyngre av faktumet att Akerman begick självmord bara två månader efter att filmen var klar. Mycket sevärd. 2017.

försökigen