Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

News from Home

mini4star 1977 FRANKRIKE/BELGIEN/VÄSTTYSKLAND 85 min. färg/35m/1.37:1. R: Chantal Akerman.

Akerman filmar New York – gator, tunnelbanor, korsningar – medan hon läser upp breven hon får från sin mor; en värld, mer än en berättelse, uppstår mellan raderna av moderns ord, och spöklikt kan Akermans tillvaro i storstaden uppskattas genom empati och fantasiförmåga. Bildernas envisa insisterande bildar en kontrast mot det oförskönade liv som vi får i breven, samtidigt som stadens liv också bildar en kontrast mot det intima och personliga i Akerman. En fascinerande rundgång som bildar transcendental konst. Eventuellt den bästa film som gjorts om New York, och definitivt den mest utländska/främmande (kanske därför). 5/5 9/10. 2017.

försökigen