Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Nattvardsgästerna

mini4star 1963 SVERIGE 81 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin, Max von Sydow, Gunnel Lindblom, Allan Edwall, Kolbjörn Knudsen, Olof Thunberg, Elsa Ebbesen-Thornblad, Tor Borong, Eddie Axberg.

I Bergmans andra del i sin trilogi om tron på Gud spelar Björnstrand en tvivlande präst, vars tröstlösa omgivning gör hans sökande efter klarhet ännu mer plågsam. En simpelt uppbyggd film, nästan teatral, men Bergman visar vilken ordens mästare han är. Alla monologer är uteslutande fullständigt makalösa, i synnerhet den med Ingrid Thulins kärleksbrev, och de gör filmen gripande och fullkomligt fascinerande. Mycket dyster, och mellan filmens mörker döljer sig mängder av djupt avsiktlig symbolik. Briljanta skådespelare förhöjer upplevelsen, likaså det underbara fotot av Sven Nykvist. 5/5 9/10. 2004.

försökigen