Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

My Brother’s Wife

1966 USA 61 min. sv/35mm/1.37:1. R: Doris Wishman. S: June Roberts, Sam Stewart, Bob Oran, Darlene Benett, Joni Roberts, Dawn Bennett (okrediterad).

Det går dåligt för den uttråkade hemmafrun Roberts när hon blir ihop med sin makes bror, en fifflande dynghög. En av Wishmans många ”roughies” som bara gick ut på att skådespelarna tog av sig kläderna ibland. Trots total teknisk misär har denna mycket mer story och dialog än de tidigare; man kan till och med ha lite roligt med den här, på grund av den knasiga klippningen och de komiskt tröga dialogerna. 2023.