Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Misstänkta förbindelser

mini25star Internal Affairs. 1990 USA/KANADA 115 min. färg/35mm/1.85:1. R: Mike Figgis. S: Richard Gere, Andy Garcia, Nancy Travis, Laurie Metcalf, Richard Bradford, William Baldwin, Michael Beach, Katherine Borowitz, Faye Grant, John Kapelos, Xander Berkeley, John Capodice, Victoria Dillard, Pamella D’Pella, Susan Forristal.

Ojämn men intressant, fascinerande olustig thriller om en ny polis på interna roteln (spelad av Garcia) som ger sig på en korrupt, hejdlöst vedervärdig polis (Gere). Snutfilmen växlar emellertid om till noir när Gere börjar använda sex som ett vapen mot Gracias fru (Travis). Denna intressanta tematik (om korruption i allmänhet och osunda, manligt kodade begär) kommer inte ihop sig med den mer förväntade intrigen, vilket särskilt märks i ett dåligt, hoplappat slut. Mer intressant än den typiska filmen av sitt slag, om än lite frustrerande i slutändan. 3/5 6/10. 2020.

försökigen