Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Metallica Through the Never

mini35star 2013 USA 93 min. färg/codex (ARRIRAW 2.8K), Redcode RAW (3D), DI 2K/2.35:1. R: Nimród Antal. S: Dane DeHaan, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo, Kyle Thomson, Toby Hargrave, Mackenzie Gray, Peter Bryant, Hrothgar Mathews, Jeremy Raymond.

Fenomenal konsertfilm med Metallica, sammanvävd med en musikvideoliknande Mad Max-pastisch där roadien DeHaan hamnar på gator i krigstillstånd, i jakten på en McGuffin eller annan. Man har inte snålat på tekniken i denna film, där vi på ett oerhört välgjort sätt hamnar närmare scenen än publiken – det dokumentära (den slamrande, explosiva musiken) tar strid mot filmens fiktiva inslag, som samtidigt innehåller en del oväntat relevanta visuella metaforer. Allt som allt en oväntat säregen film och en bombastisk upplevelse – är det bara en kommersiell PR-film så är det att jämföra med sovjetisk propaganda från 1920-talet. 4/5 8/10. 2019.

försökigen