Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Menschen am Sonntag

1930 TYSKLAND 73 min. sv/35mm/1.20:1. Stumfilm. R: Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, Rochus Gliese. S: Erwin Splettstößer, Brigitte Borchert, Wolfgang von Waltershausen, Christl Ehlers, Annie Schreyer, Kurt Gerron, Valeska Gert, Heinrich Gretler, Ernö Verebes, Moriz Seeler.

Siodmaks halvdokumentära, halvimpressionistiska slice-of-life-hit är något av ett unikum i tysk filmhistoria, där nazismens bila vilar så tungt över allt från filmens barndom. Denna flyktiga vision av unga människor i den stora staden är drömskt romantisk och paradoxalt lättviktig – praktiskt taget handlar filmen bara om ett par unga vuxna människor som bestämmer sig för att spendera söndagen vid stranden. Deras beteende mot varandra lägger en grund för framtida TV-såpor – liksom mycket tysk melodramatik från denna tid – men filmen (och skådespelarna) är mest intresserad av att fånga det i bilder; bilderna från Berlin är lika autentiska som bilderna från naturen, men vi befinner oss här aldrig helt i verkligheten utan något typ av soldränkt minne. Fascinerande grejer – och en helgrön Billy Wilder, av alla människor, var med och skrev manuset. 2018.