Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Man kallar mig MR. Tibbs!

They Call Me Mister Tibbs! 1970 USA 108 min. färg/35mm/1.85:1. R: Gordon Douglas. S: Sidney Poitier, Martin Landau, Barbara McNair, Anthony Zerbe, Ed Asner, Jeff Corey, Norma Crane, David Sheiner, Beverly Todd, John Hillerman, Juano Hernández, George Spell, Wanda Spell.

Poitier spelar återigen Virgil Tibbs från I nattens hetta i denna i övrigt helt orelaterade uppföljare. Han är betydligt mindre sympatisk i den här filmen – slår bland annat sina barn – medan han är på jakt efter en mördare i San Fransisco. Emellanåt intressant foto och bra musik av Quincy Jones, men det är en mycket medelmåttig film. Uppföljare: Organisationen. 2/5 5/10. 2015, 2023.