Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Maktspelet

The Seduction of Joe Tynan. 1979 USA 102 min. färg/35mm/1.85:1. R: Jerry Schatzberg. S: Alan Alda, Barbara Harris, Meryl Streep, Rip Torn, Melvyn Douglas, Charles Kimbrough, Carrie Nye, Michael Higgins, Blanche Baker, Chris Arnold.

Alda spelar demokratisk senator som är ung och begåvad och har en storartad karriär framför sig – om han sviker sina vänner, kompromissar med sina principer och negligerar sin familj. Väldigt bra skådespelare finns i detta välmenande drama men det är väldigt bekant material; grundintrigen, om Aldas opposition i Högsta domstolen och hans olämpliga relation med kollegan Streep, är nära gränsen till totalt ointressant. Filmen går att se dock, mycket tack vare alla inblandades begåvning. Manus av Alda. 2013.