Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

M = mördaren

M. 1951 USA 88 min. sv/35mm/1.37:1. R: Joseph Losey. S: David Wayne, Howard Da Silva, Martin Gabel, Luther Adler, Steve Brodie, Raymond Burr, Glenn Anders, Norman Lloyd, Walter Burke, John Miljan, Roy Engel, Janine Perreau, Leonard Bremen, Benny Burt, Bernard Szold, Robin Fletcher, Karen Morley, Jim Backus, Jorja Curtright, Frances Karath.

Habil amerikansk nyinspelning av Fritz Langs M som oundvikligen falnar i jämförelse och som heller inte är rimlig utan en. Samma story: Barnmördare härjar i storstaden (Los Angeles) och polisen och den organiserade brottsligheten har kapplöpning om vem som ska få fatt i honom först. Ett skolexempel på att film handlar om estetisk helhet mer än berättelseteknik – mycket i filmen är taget direkt från Langs klassiker, men ingenting kommer i fokus utan kontext och det hela känns istället som en död transplantation. Filmen fungerar enbart till den mån den gör på grund av Loseys professionella hantverk och de stunder då han förefaller ha nya idéer (man kan till exempel dra flera paralleller till den häxjakt på kommunister som pågick vid tiden) men lika ofta är infallen förvirrade och diffusa; den klassiska slutscenen, till exempel, schabblas bort i ängsliga moraliska manövrar och andra obehövda kompromisser. 2023.