Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Kris

mini3star 1946 SVERIGE 93 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Inga Landgré, Stig Olin, Marianne Löfgren, Dagny Lind, Allan Bohlin, Ernst Eklund, Signe Wirff.

Bergmans första långfilm är den prototypiska ”lovande debut”-filmen – intrigen är rätt mekanisk, men överallt längsmed den finns embryoniska teman som ska blomma ut i framtiden. Berättelsen är en ”storstadslivet kontra landsortslivet”-melodram om en pianlolärarinna som blir ställd när modern till hennes adoptivdotter gör entré i deras liv. Ytterligare karaktärer finns, som i Bergmans senare, för att knyta ihop det narrativa nätet. De stora gesterna känns inte genuina, men tekniskt är berättandet solitt och effektivt; Bergman sätter ribban rätt lågt (han introducerar själv filmen på röstspåret, nästan som om han vill förvarna om att filmen inte är så bra) och lyckas därmed göra en bra ”demo”. 3/5 6/10. 2014, 2018.

försökigen