Kramer mot Kramer

Kramer vs. Kramer. 1979 USA 105 min. färg/35mm/1.85:1. R: Robert Benton. S: Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry, Howard Duff, George Coe, JoBeth Williams, Bill Moor, Howland Chamberlain, Jack Ramage, Jess Osuna, Nicholas Hormann, Ellen Parker, Shelby Brammer, Carol Nadell. Hoffman spelar självupptagen karriärist som inte förväntar sig att frun (Streep) ska lämna honom ensam med deras son, men det är precis vad som händer – i detta sedelärande skilsmässodrama (en av 70-talets mest omtalade Hollywoodfilmer) måste han lära sig lyfta blicken och bli en bättre människa, samtidigt som kampen om vårdnaden fördjupar såren för alla inblandade. En välskriven, välspelad, finkänslig, alltigenom skicklig och rörande melodram; uppfattades som väldigt nyskapande när den kom, då den satte ljuset på årtiondets skenande skilsmässor – i dag framstår den mer som ett försvarstal för delad vårdnad. Streeps rollfigur (mamman som lämnar barnet till pappan) är fortfarande kontroversiell i vissa läger, men det är en optimistisk film som (liksom Hoffmanklassikern Tootsie) vill öppna upp en jämställdhetshorisont för en förmodat tjurskallig manlig publik; det är fortfarande en film med många bra poänger. 2015, 2022.