Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Jungfrukällan

jungf

mini35star 1960 SVERIGE 89 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Max von Sydow, Birgitta Valberg, Gunnel Lindblom, Birgitta Pettersson, Axel Düberg, Tor Isedal, Allan Edwall, Ove Porath, Axel Slangus, Gudrun Brost, Oscar Ljung.

Omskakande Bergmanklassiker byggd på ”Töres dotter i Wänge”, en legendvisa från 1300-talet. Pettersson spelar den oskuldsfulla flickan som på väg till kyrkan våldtas och mördas av ett par kringstrosande rövare. När de sedan söker sovplats för natten kommer de förbi hennes föräldrars hus där de beviljas ett rum och arbete. Enkel men dynamisk med oerhört starka karaktärer, Sydow är särskilt bra som fadern, oklanderligt vackert foto av Sven Nykvist och svindlande enkel men genial symbolism som leder till allmängiltiga frågeställningar. Manus av Ulla Isaksson. Blev mycket uppmärksammad, fick bland annat en Oscar för bästa utländska film och väckte debatt i Sverige då Statens biografbyrå inte reagerade på det för sin tid chockerande våldet. Det påstods att censuren anpassade sig för Bergman och inte tvärtom (och anklagelserna hade säkert en poäng). Den sägenartade historien fick en slags våldsmässig uppiffning i Wes Cravens undergroundkultfilm The Last House on the Left från 1972. 4/5 8/10. 2005.

försökigen