Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

JLG/JLG – autoportrait de décembre

mini3star 1994 FRANKRIKE 62 min. färg/35mm/1.37:1. R: Jean-Luc Godard. S: Jean-Luc Godard, Geneviève Pasquier, Denis Jadót, Brigitte Bastien, Elisabeth Kaza, André S. Labarthe, Louis Seguin, Bernard Eisenschitz, Nathalie Aguillar.

En något ojämn liten Godard, ett självporträtt (ej detsamma som en självbiografi, påminns vi om) som till största delen består av de väntade parodierna på honom själv (återigen gestaltar han sig själv som en kuf under belägring av obegripliga utomstående makthavare) och vad som verkar vara skisser till segment som senare dök upp i den långa TV-sviten ”Historie(s) du cinéma”. Ju närmare han kommer frågan om skapandet, och hur skapandet synliggör hur svårt det är att få grepp om sig själv när gränserna mellan individen och världen är så tunna, desto mer fascinerande blir den – och mot slutet hittar Godard ett sätt att uttrycka sina fenomenologiska idéer på ett sätt som är bland det mest romantiska, poetiska och filosofiskt fängslande han haft. 4/5 7/10. 2019.

försökigen