Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Is the Man Who Is Tall Happy?

2013 DOKUMENTÄR 88 min. färg/16mm, DI/1:37:1. R. Michel Gondry.

Märkligt engagerande film där Gondry intervjuat Noam Chomsky och därefter gjort en drygt 90 minuter lång animation som korresponderar med samtalet som förts. Den högst oromantiske Chomsky har några anekdoter att komma med om sitt liv, men större delen av filmen består av de filosofiska och politiska ämnen och teoribyggen som varit hans sedan 1960-talet, främst språkets relation till människans varseblivning. Otippat nog är det Gondrys excentriska animationer som gör filmen fascinerande; de förtydligar Chomskys ord lika mycket som de fördunklar dem och gör hela filmen till en hypnotisk karusell. Samtidigt sätter upplevelsen fingret på en av Chomskys mest kontroversiella idéer, nämligen att ord inte korresponderar med vad vi uppfattar som dess verkliga korrespondenter. Skoj! Sevärd. 2020.

försökigen