Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Invasion från Mars

It Came From Outer Space. 1953 USA 81 min. sv/35mm/1.37:1. R: Jack Arnold. S: Richard Carlson, Barbara Rush, Charles Drake, Joe Sawyer, Russell Johnson, Kathleen Hughes. Okred. Dave Willock, Alan Dexter, George Eldredge, Edgar Dearing, George Selk, Bradford Jackson, Robert Carson, Whitey Haupt, Virginia Mullen, William Pullen.

Minst sagt lågmäld monsterfilm från 50-talet där astronomen Carlson undersöker ett kraschat rymdskepp… som visar sig bebott av oväntat rimliga besökare. Till skillnad från de flesta av sitt slag så är denna mer suggestiv än skräckinjagande, och den handlar mest om pacifism och fascinationen för rymden. Byggd på en story av Ray Bradbury. Filmad i 3-D. Nyinspelad 1996 för TV. 2022.