Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Hjälten från Filippinerna

agip

mini15star American Guerrilla in the Philippines 1950 USA 105 min. färg/35mm/1.37:1. R: Fritz Lang. S: Tyrone Powers, Micheline Presle, Tom Ewell, Robert Patten, Tommy Cook, Juan Torena, Jack Elam, Robert Barrat.

Undermålig film, på alla sätt under en regissör som Langs värdighet, som med serietidningsartade drag skildrar amerikanska soldater år 1942 i det av japanerna övertagna Filippinerna. Dåligt valda skådespelare står och gaggar papp-smakande klyschor i en intrig som hyllar mördande och gör kitsch-propaganda av verkligheten. Det går inte att klaga på Langs hantverk – även om det är en livlöst gjord film som troligen gjordes av Lang som politisk manöver under McCarthy-tiden i Hollywood – men det är en långtråkig film ända fram till den sista scenen, en indirekt Coca-Cola-reklam. 2/5 4/10. 2013.

försökigen