Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Helyllesabotören

The Battle of the Sexes. 1960 STORBRITANNIEN 84 min sv/35mm/1.66:1. R: Charles Crichton. S: Peter Sellers, Robert Morley, Constance Cummings, Jameson Clark, Donald Pleasence, Michael Goodliffe, Alex Mackenzie, Ernest Thesiger, Moultrie Kelsall, Roddy McMillan, Noel Howlett, Abe Barker, Gordon Phillott, Sam Wanamaker, William Mervyn, Norman MacOwan, MacDonald Parke, Patricia Hayes.

Sellers spelar äldre man som drivs till mordstankar när den nya chefen för hans tweedfabrik visar sig vara en detaljstyrande kvinna med nya idéer. Även bortsett från den givna sexismen är detta en konstigt tonsatt situationskomedi som inte har något att säga om titelns ”könskrig”; i stället är det en trög, konstig fars med ett budskap som är förvirrat i flera led. 2016, 2024.