Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Halvblodet

mini3star Flaming Star. 1960 USA 101 min. färg/35mm/2.35:1. R: Don Siegel. S: Elvis Presley, Barbara Eden, Steve Forrest, Dolores del Rio, John McIntire, Rodolfo Acosta, Karl Swenson, Ford Rainey, Richard Jaeckel, Anne Benton, L.Q. Jones, Douglas Dick, Tom Reese, Miriam Goldina, Monte Burkhart.

Eventuellt den bästa film som Elvis hade huvudrollen i, särskilt eftersom han här är skådespelare och inte säljs som sig själv. Han spelar cowboy som finner det svårt att medla mellan indianer och nybyggare, eftersom hans mamma är indian och hans pappa är vit ranchägare. Rak standardstory som får extra liv av flådigt widescreenfoto och en mustig – om än i grunden orientalistisk – tematik om konflikten mellan jänkare och ”magiska” urinvånare. Särskilt intressant som föregångare till de filmer Siegel skulle komma att göra med Clint Eastwood på 70-talet. 3/5 6/10. 2019.

försökigen