Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Gycklarnas afton

mini4star 1953 SVERIGE 93 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Åke Grönberg, Harriet Andersson, Hasse Ekman, Anders Ek, Gudrun Brost, Annika Tretow, Erik Strandmark, Gunnar Björnstrand, Curt Löwgren, Kiki.

Magnetisk, tidig Bergmanklassiker om en kringdrivande cirkus som kommer till södra Sverige där ledaren (Grönberg) har en familj han lämnat bakom sig och där hans trolovade (Andersson) dras till en förnäm teateraktör (Ekman). Triangeldramat når sin dramatiska kulmen vid aftonens cirkusföreställning. Inom ramarna för denna enkla historia fylls en oerhört kraftfull film upp där precis allting träffar rätt. Grönbergs och Anderssons melankoliska karaktärer är pricksäkert gestaltade som misslyckade och fast i gycklarrollen, desperat på väg någon annanstans utan att lyckas. Tonen är nedskruvad, med en karg atmosfär, som gör att filmens slagkraft blir ännu starkare och den är kantad av exakt rätt mängder knappt trösterik humor och gediget invävd symbolik. Otäckt vackert foto av Sven Nykvist och Hilding Bladh. Bergmans genombrottsfilm och trots att hans senare alster ofta varit både bredare i skala och mer avancerade i djup har väldigt få varit så perfekta som denna. Vann Oscar för bästa utländska film. 5/5 10/10. 2006.