Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Glomdalsbruden

1926 NORGE/SVERIGE 74 min. (org. 115 min). sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Carl Theodor Dreyer. S: Einar Sissener, Tove Tellback, Stub Wiberg, Harald Stormoen, Alfhild Stormoen, Oscar Larsen, Einar Tveito, Rasmus Rasmussen, Sofie Reimers, Julie Lampe.

Mindre betydelsefull Dreyer-film, den sista av hans “äldre” filmer innan En kvinnas martyrium, vars knapert utvecklade melodram blir sevärd, nästan fascinerande, på grund av hisnande vackra norska miljöer. Berättelsen om en bonde som inte får gifta sig med sin barndomskärlek på grund av hennes rika pappa, samt en svartsjuk friare, är dock berättad på rutin (och till viss del improviserad, då Dreyer sin vana otrogen gick in i projektet oförberedd). Finalen, där huvudpersonen försöker rädda sig ur en strömmande fjord, är dock minnesvärd och ser verkligen helt livsfarlig ut. Var ursprungligen 115 minuter men kortades ner, troligen redan vid premiären, och någon komplett version lär aldrig återfinnas. 2014.