Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Ess i topp

mini25star I quattro dell’Ave Maria/Ace High. 1968 ITALIEN 132 min. färg/35mm/2.35:1. R: Giuseppe Colizzi. S: Eli Wallach, Terence Hill, Bud Spencer, Brock Peters, Kevin McCarthy, Tiffany Hoyveld, Federico Boido, Armando Bandini, Livio Lorenzon, Steffen Zacharias, Remo Capitani, Bruno Corazzari.

Spaghettiwestern efter Sergio Leones stilideal, fast långsammare och utan samma kvalité. Wallach gör sin typiska roll som mindre sympatisk figur som rymmer från galgen och råkar råna Terence och Bud på vägen – vilket leder till halvkomiska strapatser. Lång och stelt regisserad, men okej för sin genre. Hills karaktär heter Cat Stevens (!). 3/5 6/10. 2012.


<- The Escort.
-> Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

försökigen