Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

En dam försvinner (1979)

mini15star The Lady Vanishes. 1979 STORBRITANNIEN 97 min. färg/35mm/2.35:1. R: Anthony Page. S: Cybill Shepherd, Elliott Gould, Angela Lansbury, Herbert Lom, Arthur Lowe, Ian Carmichael, Gerald Harper, Jenny Runacre, Jean Anderson, Madlena Nedeva, Madge Ryan, Rosalind Knight, Vladek Sheybal, Wolf Kahler, Barbara Markham, Jonathan Hackett, Gary McDermott, Jacki Harding, Hillevi, John Alkin, Jeremy Bulloch, William Hootkins, Jillianne Foot, Helen Lambert, Claus-Dieter Reents, Dan van Husen, Pierre Franckh, Uli Steigberg, Edgar Wenzel, Heinz Winter, Bruno Thost, Claus Fuchs, Peter Schratt.

Blek nyinspelning sporrad av produktionsbolaget Ranks framgångar med De 39 stegen året innan, även om detta också är känd som den sista filmen producerad av Hammer (fram till en nylansering många årtionden senare). Följer Hitchcocks mästerverk steg för steg och ändå skrevs manuset om under inspelningen; ingen verkar riktigt följa någon röd tråd och skådespelarna verkar mest tacka för lönen; Shepherd och Gould försöker sig på en screwball-kemi som känns helt improviserad och godtycklig. Passabel som TV-filmsliknande glosoppa men ganska sjabbigt överlag. 2/5 4/10. 2021.


<- En dam försvinner.
-> Endast änglar ha vingar.

försökigen