Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Edi

mini25star 2002 POLEN 98 min. färg/35mm/1.85:1. R: Piotr Trzaskalski. S: Henryk Golebiewski, Jacek Braciak, Jacek Lenartowicz, Grzegorz Stelmaszewski, Aleksandra Kisio, Dominik Bak, Malgorzata Flegel-Siedler, Tomasz Jarosz, Stefan Rola, Ryszard Anyszkiewicz, Dariosz Walor, Maria Maj.

Ojämnt, polskt humanistiskt drama om melankolisk skrotsamlare (Golebiewski) som från samhällets botten utför goda gärningar till sin omgivning, oavsett hur mycket han själv får offra eller genomlida; en gravid kvinna beskyller honom för våldtäkt och han blir halvt mördad av gangsters, men vill i slutändan ta hand om barnet ändå. Inledningsvis finstämt – med Golebieski i ett fantastiskt porträtt och Braciak lika bra som hans älskvärda och stammande bästa kompis – men korsningen mellan det idealistiskt sentimentala och det brutala och öststatsrealistiska känns aldrig helt flytande. Sevärd för de som är särskilt intresserade östeuropeisk film. 3/5 6/10. 2012.


<- Edges of the Lord.
-> Edmond.

försökigen